Rodzaje badania sprzętem do badania wzroku

Autorefraktokeratometria

To szybkie bezkontaktowe badanie, wykorzystywane do mierzenia wady wzroku oraz krzywizny rogówki. Badanie to jest bardzo proste – polega jedynie na śledzeniu obrazu.

Tonometria

To szybkie bezkontaktowe badanie wykrywające ciśnienie oczne za pomocą strumienia powietrza. Badanie to odpowiednie jest dla profilaktyki jaskry u pacjentów w wieku powyżej 40 lat.

Pachymetria

Jest to badanie bezkontaktowe, mierzące grubość rogówki. Grubość rogówki to dana niezbędna do prawidłowego określenia ciśnienia wewnątrzgałkowego.

Perymetria

To bezkontaktowe badanie pola widzenia, które dostarcza informacji na temat systemu wzrokowego. Sprawdza ono przerwy w polu widzenia i zaburzenia widzenia obwodowego. Badanie to wykorzystywane jest głównie w profilaktyce, w celu monitorowania stanu jaskry oraz w przypadku chorób neurologicznych.

OCT (Optyczna tomografia koherentna)

Badanie siatkówki i nerwu wzrokowego, przeprowadzane w zdecydowanej większości przypadków bez użycia kropli. OCT w ciągu kilku sekund wykonuje skan siatkówki i tworzy przekrój dna oka i nerwu wzrokowego. Metoda wykorzystywana jest przede wszystkim w przypadku chorób siatkówki i jaskry. Analizuje warstwy oraz określa liczbę włókien nerwowych w nerwie wzrokowym. Wybrane Centra Okulistyczne OFTEX wyposażone są w urządzenia OCT.

HRT

To kolejne bezkontaktowe badanie nerwu wzrokowego, wykorzystywane do monitorowania przebiegu jaskry. Zdjęcia z wyników badania HRT stanowią podstawę do określenia poziomu i rozwoju jaskry.

Badanie urządzeniem Pentacam

To bezkontaktowe badanie przedniego segmentu oka. Sprawdza ono w szczególności prawidłowość krzywizny całej rogówki oraz jej precyzyjną grubość.

IOL Master

To bezkontaktowe badanie, które dostarcza informacji na temat wymiarów oka. Badanie to jest przeprowadzane przed operacją usunięcia zaćmy, przed zabiegami mającymi na celu usunięcie wad dioptrycznych, ale także w przypadku monitorowania rozwoju refrakcji dioptrycznych, nie tylko u dzieci.

Mikroskop śródbłonkowy

Jest to urządzenie, które w bardzo krótkim czasie potrafi określić liczbę, kształt i ogólną jakość komórek śródbłonka rogówki. Komórki śródbłonka odpowiedzialne są za odżywienie rogówki oka oraz za jej przejrzystość.

I - trace

Jest to badanie, w którym urządzenie przy pomocy wyświetlacza pokazuje, jak pacjent rzeczywiście widzi. Wykorzystywane jest do badania przedniej części oka. Badanie to jest ponadstandardowe i od 2016 roku jest ono nowością w naszej Klinice Okulistycznej.

Ultradźwięk oka – Hi Scan Sono

Jest to najbardziej zaawansowane urządzenie ultradźwiękowe, które umożliwia lekarzowi dotarcie do miejsc oka i jego okolic, do których zazwyczaj nie sposób dotrzeć nawet przy pomocy urządzeń przeznaczonych do badania wzroku. Jest to nieinwazyjne, bezbolesne i szybkie badanie.

Fundus kamera

Specjalny rejestrator, dzięki któremu można zbadać stan siatkówki nawet bez użycia kropli. Zanotowany stan siatkówki można porównywać z wynikami badań wykonanych w różnym czasie.

Retinomax

Przenośne urządzenie do pomiaru dioptrii w oku, które wykorzystywane jest do badania najmłodszych dzieci lub pacjentów niemobilnych.

Wrażliwość na kontrast

Jest to badanie wzroku, które pokazuje wrażliwość i delikatność detali Państwa widzenia w warunkach słabego oświetlenia. Wysoka czułość kontrastu jest szczególnie pożądana u ludzi wykonujących takie zawody jak: kierowca, pilot, dyspozytor, drukarz.

Testowanie funkcji binokularnych

Chodzi o zestaw badań, które testują jakość koordynacji ruchowej obu gałek ocznych oraz widzenie kolorów.

AF – angiografia fluoresceinowa

Badanie AF służy do diagnozowania i oceny stanu dna oka. Badanie to dostarcza informacji na temat przepływu krwi w tylnej części oka.

Krzyż Maddoxa lub badanie z użyciem folii polaryzacyjnej

To szybkie badanie w celu wykrycia ukrytego zeza lub w celu dokładnego określenia kąta towarzyszącego zeza. Jest ono stosowane w przypadku subiektywnych problemów sporadycznego podwójnego widzenia oraz przed operacjami wad refrakcji. 

AMD

Badanie, przeprowadzone na Fundus kamerze,  która potrafi bardzo szybko zeskanować stan przedniego i tylnego odcinka oka. W celu przeprowadzenia badania, konieczne jest rozszerzenie źrenicy. Za pomocą specjalnego filtra zostanie zrobione zdjęcia siatkówki i wykonana analiza warstwy czopków w punkcie najostrzejszego widzenia. W razie chorób zwyrodnieniowych i zapalnych, ilość czopków w tych miejscach znacznie zmniejsza się. 

Sprawdź nasz cennik badań.

Copyright © 2004 - 2021 OFTEX, s.r.o. | Kontakt | Ochrona danych osobowych | Warunki korzystania | Created by PAREXPO