Ochrona danych osobowych

Podczas wypełniania formularza na stronie internetowej www.oftex.cz dostarczasz swoje dane osobowe, zgodnie z postanowieniem § 4 ustawy nr 101/2000 Sb. o ochronie danych osobowych. OFTEX Sp. z o.o. ma świadomość poufnego charakteru Twoich danych osobowych i zakresu ustawy o ochronie danych osobowych.

Oświadczenie OFTEX Sp. z o.o w sprawie ochrony danych osobowych 

Spółka OFTEX Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe osób zarejestrowanych za pośrednictwem strony internetowej www.oftex.cz, jak również wszystkie dane, zebrane w wyniku rejestracji, umówień, kwestionariuszy, ankiet, online zamówień oraz online poradnictwa, mianowicie na czas nieokreślony, do wycofania zgody wyrażonej przez każdą zarejestrowaną osobę. Osoby dostarczające informacji przyjmują do wiadomości, że swoją zgodę mogą w dowolnym momencie odwołać w formie pisemnej, a OFTEX Sp. z o.o ich dane usunie.

Spółka OFTEX Sp. z o.o., jako prowadząca witrynę internetową www.oftex.cz, niniejszym podaje do wiadomości podmiotom dostarczającym informacji, że wszystkie dane, otrzymane powyższymi metodami, uważa za wysoce poufne i zostaną one wykorzystane wyłącznie na potrzeby własne spółki w rozumieniu ustawy nr 101/2000 Sb. o ochronie danych osobowych, w celu doskonalenia własnych usług oraz w celach marketingowych spółki OFTEX Sp. z o.o. Twoje dane osobowe nie będą bez Twojej zgody udostępnione innej firmie. 

Copyright © 2004 - 2023 OFTEX, s.r.o. | Kontakt | Ochrona danych osobowych | Warunki korzystania | Created by PAREXPO