Badania i studia międzynarodowe

Klinika okulistyczna OFTEX prowadzi obecnie 5 międzynarodowych studii i badań. Wspólnymi kryteriami dla wszystkich badań są: wiek powyżej 18 lat (o ile nie zaznaczono inaczej) i wcześniejszy udział w badaniach klinicznych oka.

MYLAN - retinopatia cukrzycowa

Celem jest ocena skuteczności i bezpieczeństwa MYL-1701P i Eyley u pacjentów z cukrzycowym obrzękiem plamki żółtej. Dla pacjentów z cukrzycą I i II z nieproliferacyjną retinopatią cukrzycową i cukrzycowym obrzękiem plamki żółtej. Czas trwania 52 tygodnie, obrzęk siatkówki powyżej 300 μm i wiza 0,1 - 0,5.

APELLIS - etap zaniku geograficznego AMD (faza III)

Celem jest porównanie APL-2 z grupą kontrolną (fałszywa procedura wstrzyknięcia) u pacjentów z zanikiem geograficznym spowodowanym zwyrodnieniem plamki żółtej związanym z wiekiem, ocenianym na podstawie ogólnych zmian atrofii geograficznej mierzonej przez autofluorescencję. Dla pacjentów z zanikiem geograficznym leczonych przez wstrzyknięcie do ciała szklistego. Czas trwania 30 miesięcy.

ALLERGAN – jaskra otwartego kąta i zwiększone ciśnienie wewnątrzgałkowe

Celem jest ocena skuteczności i czasu trwania Bimatoprost SR u pacjentów z jaskrą otwartego kąta i nadciśnieniem śródgałkowym. Dla pacjentów z jaskrą i nadciśnieniem wewnątrzgałkowym o ciśnieniu powyżej 22 torów bez leczenia. Czas trwania 30 miesięcy.

LT4032-301 - jaskra otwartego kąta i leczone zwyższone ciśnienie śródgałkowe

Celem jest ocena skuteczności produktu Lumigan bez konserwantów i jego skutków ubocznych. U pacjentów z jaskrą lub podwyższonym ciśnieniem śródgałkowym, którzy mają 6 miesięcy w monoterapii prostaglandynami, gdy ciśnienie wewnątrzgałkowe podczas jednoczesnego leczenia nie przekracza 18 torów.

IKERVIS

Celem jest ocena skuteczności cyklosporyny w leczeniu suchego oka. Przeznaczony jest dla pacjentów z suchym okiem, którzy według skali Oxford mają zabarwienie co najmniej st. 3)

Copyright © 2004 - 2022 OFTEX, s.r.o. | Kontakt | Ochrona danych osobowych | Warunki korzystania | Created by PAREXPO